’t Huis te Opwetten

Adres: Vorsterdijk 3 te Opwetten (Nuenen).
Ontstaan: Wanneer het huis gebouwd is, is niet bekend; maar als Rutger van Berckel het huis inderdaad gebouwd heeft, moet dat voor 1576 gebeurd zijn; waarschijnlijk rond 1558.

Geschiedenis: In 1769 bestond het kasteel uit het eigenlijke huis met de ‘neerhuysinge, schuure, stallinge, hoven en groesvelt, genaemt den Dam, en nog een driesken aan den hoff, rontsom in gragten’.
Rond 1800 was het kasteel zeer bouwvallig geworden, en men verbouwde het tot boerderij. De bovenverdieping werd afgebroken, en de voormalige zaal werd tot koestal bestemd.

Bewoners: Het kasteel zou gebouwd zijn door jonker Rutger van Berckel, nadat Nuenen heerlijke rechten kreeg. Bij diens dood in 1576 kwam het in het bezit van jonker Floris van Eyck, genaamd Van Berckel. In 1609 werd hij opgevolgd door zijn neef Floris van Berckel van Eyck. Deze droeg in 1650 de heerlijkheid Gerwen-Nuenen over aan zijn zoon, ook weer een Floris. In 1682 werd er door de deurwaarder beslag gelegd op de goederen van de weduwe van Floris en hun zoon Rudolf, welke zich toch heer van Nuenen bleef noemen. Rudolf van Eyck kwam in 1711 te overlijden en zijn dochter Clara Florentia was de laatste van het geslacht dat het huis bewoonde. Na haar dood erfde Anna Gijsberta van Lom het huis.

Huidige doeleinden: Particuliere woning.
Toegankelijkheid: Het huis is niet te bezichtigen, maar vanaf de weg te zien.

Overzicht