Kasteel De Wamberg

Adres: Wamberg 14 te Berlicum.
Ontstaan: De oudst bekende datum is 1368.

Geschiedenis: Pachthoeve ‘De Grote Wamberg’ bestond al in 1368, maar pas rond 1510 werd het kasteel als speelhuis gebouwd. Het werd gewijzigd in 1620. In 1769 werd het huis uitgebreid, en rond 1920 nogmaals vergroot. In 1975 werd het huis grondig verbouwd, waarbij o.a. wijzigingen van de laatste verbouwing verwijderd werden.
De toegangspoort is van 1799. Het nabij gelegen speelhuis Eikenlust behoort ook tot het landgoed.

Bewoners: Het kapittel van de St. Janskerk uit Den Bosch is de oudst bekende eigenaar van “het goed de Wamberch”. In 1446 wordt familie van den Eijnden de volgende bezitter.
Tussen 1512 en 1544 is het goed in eigendom van de familie van Erp, waarna de familie van Thienen het huis in bezit krijgt. De familie van Bergen is van 1586 tot 1668 eigenaar. Via de families van Lier, Buijsen en Ermers komt het goed in 1768 aan de familie van Rijckevorsel. Deels via vererving en deels via koop komt het gehele goed in 1813 in handen van de familie van Lanschot, die het huis als buitenverblijf gebruikt en er zelden verblijft. In 1887 komt het goed bij de dood van de laatste Van Lanschot weer terug bij de Van Rijckevorsels, die het gehele landgoed nog steeds in bezit hebben, op het kasteel na. Het kasteel met het terrein binnen de grachten werd 1973 verkocht aan een dochteronderneming van Philips, en in 1975 komt het huis aan Pieter Louwers. Na diens dood wordt het huis door de erven in 1986 verkocht aan J.G.M. Speetjens, notaris te St. Maarten.

Huidige doeleinden: Het huis wordt bij tijd en wijle privé bewoond.
Toegankelijkheid: Het is niet te bezichtigen, maar vanaf de weg te zien.

Overzicht