Kasteel Strijen

Adres: Kasteeldreef ongen. te Oosterhout
Ontstaan: Het kasteel werd voor 1300 gebouwd.

Geschiedenis: Uit verklaringen blijkt dat er rond 1289 een huis met muur, toren, zaal en kapel werd gebouwd. In 1572 was het kasteel na diverse belegeringen een bouwval. In 1617 gaf de prins van Oranje toestemming aan de magistraat van Oosterhout de bouwmaterialen te hergebruiken. Al wat er overbleef waren de fundamenten en een 27 meter hoge torenhoek. In 1885 werd de overgebleven ruïne geconsolideerd.

Bewoners: Het huis zou rond 1288 gebouwd zijn door Willem van Strijen. Diens dochter Aleid huwde met Claes van Putten, waardoor het huis in diens familie kwam. Hun dochter Oda trouwde met Willem van Horn en Altena, waardoor het kasteel in die handen kwam.
In 1324 kreeg Willem van Duivenvoorde huis en heerlijkheid Strijen in erfpacht. Na zijn dood kwam het huis in handen van zijn halfbroer Jan van Polanen. Tijdens de Hoekse en Kabeljouwse Twisten werd het kasteel geplunderd en in brand gestoken. Het kasteel werd niet meer opgebouwd. Het Domeinenbestuur deed de ruïne over aan het Departement van Binnenlandse Zaken, die deed het vervolgens over aan de Rijksdienst Kastelenbeheer, en na opheffing daarvan werd de gemeente Oosterhout eigenaar.

Huidige doeleinden: Geen.
Toegankelijkheid: Het kasteelterrein is niet toegankelijk, maar wel vanaf het wandelpad te bekijken.

Overzicht