Kastelen

Welkom op de pagina van KasteleninBrabant.nl! Deze website is bedoeld voor diegenen die interesse hebben in de Brabantse Kastelen. Veel surfplezier!

Inhoud

Deze pagina’s bevatten veel informatie over de grotendeels middeleeuwse kastelen. Het ontstaan, de geschiedenis, de bewoners en de huidige doeleinden van zo’n 70 kastelen worden beschreven. In tegenstelling tot andere kastelensites, beperken de artikelen vooralsnog tot die kastelen die nog in welstand zijn, of waar nog zichtbare, bovengrondse delen van resten. Onder kastelen wordt verstaan: middeleeuwse bouwwerken die bewoonbaar en verdedigbaar zijn, opvolgers daarvan en huizen die van oudsher de naam ‘kasteel’ dragen. Landgoederen en buitenplaatsen met of zonder tuin blijven op een enkeling na buiten beschouwing. Geprobeerd is de informatie zo volledig mogelijk te laten zijn, maar dat is nog niet overal mogelijk geweest. Aanvullende informatie is erg welkom!

Doel

Het doel van deze website is om informatie te delen met anderen. Er wordt geprobeerd om een zo compleet mogelijke lijst van de nog in Noord-Brabant aanwezige kastelen te geven.

Adverteren

Er is geen commercieel belang bij deze website, het is puur informatief, maar mocht je willen adverteren, dan kun je daarvoor het contactformulier gebruiken.

Bronnen

Als bronnen zijn algemene maar ook erg specifieke boekwerken gebruikt. Daarnaast is heel veel informatie van het internet gehaald.

Contact

Als je toevoegingen, op- en/of aanmerkingen hebt, dan kun je het contactformulier gebruiken.

Overzicht