Kasteel Loon op Zand

Adres: Kasteellaan 17 te Loon op Zand.
Ontstaan: Het oorspronkelijke kasteel werd gebouwd tussen 1383 en 1387.

Geschiedenis: De ‘borch’ bestond toen uit een eenvoudige bakstenen toren, die bij een belegering in 1400 gedeeltelijk vernield werd. De toren werd weer opgebouwd en tegelijkertijd vergroot.
In 1587 werd het kasteel opnieuw zwaar beschadigd; alleen de basis blijf overeind.
In 1663 verrees de nieuwe voorburcht, die met een overdekte gang over de slotgracht met het huis verbonden was.
Het huidige uiterlijk ontstond na de verbouwingen van 1777, waarbij ook de huidige bouwhuizen opgetrokken werden.

Bewoners: De bouwheer van het kasteel zien we in Paulus van Haestrecht, die heerlijkheid Loon op Zand in bezit kreeg als inlossing van een schuld.
Paulus was schout van Den Bosch en mengde zich in disputen die ontstonden na de dood van hertog Wenceslaus. Daarom gaf hertogin Johanna van Brabant opdracht het kasteel te belegeren en af te breken.
Via vererving kwam het goed aan de familie van Immerseel. Dirk van Immerzele, heer van Loon breidde het huis uit met een haakse vleugel.
tijdens de Tachtigjarige Oorlog lag het kasteel telkens weer onder belegering, zowel door de Staatse als door de Spaanse troepen.
Engelbert van Immerseel, gehuwd met gravin Helena de Montmorency, gaf in de zeventiende eeuw de katholieken, die uit hun kerken verdreven waren, de gelegenheid de mis in de slotkapel, en later in de bij het kasteel gebouwde schuurkerk, de mis bij te wonen. Dit duurde tot aan het begin van de negentiende eeuw, toen de kerk weer teruggegeven werd aan de katholieken.
Verschillende eigenaars wisselden elkaar af. Sinds 1985 is kasteel in handen van de heren Van Dal en Van Helvoort, antiquairs.

Huidige doeleinden: Het huis is privé bewoond, het souterrain en de begane grond dienen als expositieruimte voor antiquiteiten en oude kunst.
Toegankelijkheid: Alleen tijdens verkooptentoonstellingen. Het kasteel is vanaf de weg te zien.

Overzicht