Kasteel ten Hage

Adres: Augustijnendreef 15 te Eindhoven
Ontstaan: Het kasteel gebouwd voor 1420.

Geschiedenis: Toen Jan van Schoonvorst in 1420 Mariënhage stichtte, heeft hij waarschijnlijk wel wat van zijn kasteel in moeten leveren. In 1645 is er echter nog sprake van een oud kasteel met een daarachter gelegen klooster met dezelfde naam. In hoeverre die twee gebouwen een eenheid vormden is niet bekend.
Het klooster was gebouwd op een hoogte die in 1443 werd geslecht. Bij de aanleg van een kerkhof voor de kloosterlingen zijn restanten van een muur gevonden, die door de gebogen loop moeilijk tot de kloostergebouwen kan hebben behoord. Tussen 1579 en 1581 werd het huis als kazerne gebruikt, en na de val van Eindhoven in 1579 namen de Spanjaarden het huis in. In 1581 staken de Staatse troepen het huis in brand.
In 1628 vond er een grondige verbouwing plaats. Eind 1794 gebruikten de Fransen de neerhuizing als graanschuur en in de kerk waren bakovens gebouwd. In 1834 werd de ruïne van de kerk afgebroken. Toen in 1890 de augustijnen het huis weer aankochten, bouwden zij in 1898 er weer een kerk bij en begonnen in 1908 een gymnasium. In de jaren dertig van de vorige eeuw werd het huis uitgebreid.

Bewoners: De oudst bekende bewoner was Jan van Schoonvorst, een vooraanstaand edelman in Brabant.
De augustijnen bleven met enkele onderbrekingen tot 1686 eigenaar van het complex. Toen werd het woonhuis van de rentmeester bij ’s lands domeinen, en na 1791 werd het gedeeltelijk verhuurd.
Van 1813 tot 1830 was het huis de woning van de familie Smits, en tot 1834 verbleef de president van de rechtbank mr. Andreas van Velthoven er.
In 1834 werd het gebouw openbaar verkocht aan Jodocus van der Velden en Hendrik van Gennip. Eind 1890 kochten de Augustijnen het gebouw op en vestigden er opnieuw een klooster in.

Huidige doeleinden: Klooster.De oudst bekende bewoner was Jan van Schoonvorst, een vooraanstaand edelman in Brabant. De augustijnen bleven met enkele onderbrekingen tot 1686 eigenaar van het complex. Toen werd het woonhuis van de rentmeester bij ’s lands domeinen, en na 1791 werd het gedeeltelijk verhuurd. Van 1813 tot 1830 was het huis de woning van de familie Smits, en tot 1834 verbleef de president van de rechtbank mr. Andreas van Velthoven er. In 1834 werd het gebouw openbaar verkocht aan Jodocus van der Velden en Hendrik van Gennip. Eind 1890 kochten de Augustijnen het gebouw op en vestigden er opnieuw een klooster in.
Toegankelijkheid: Het huis is niet te bezichtigen, maar vanaf de weg te bekijken.

Overzicht