Kasteel Ravenstein

Adres: Kasteelse Plaats 1 te Ravenstein.
Ontstaan: Het oorspronkelijke kasteel stamt uit de veertiende eeuw.

Geschiedenis: In 1360 werd het kasteel van Herpen afgebroken en met het bouwmateriaal werd in Ravenstein een nieuw kasteel gebouwd. In 1818 was het kasteel in dusdanig vervallen staat dat men besloot tot afbraak. Het kasteelterrein is inmiddels ingericht als stadsparkje.
Van het kasteel rest nu nog alleen een poortgebouw uit de zestiende eeuw. Dit poortgebouw werd in de zestiende en zeventiende eeuw uitgebreid. In de achttiende eeuw werd de traptoren gesloopt en vervangen door een verdieping met trappenhuis. Sinds 1986 wordt het gebouw in fasen gerestaureerd.

Bewoners: Maria van Valkenburg zou de bouwvrouwe van een huis zijn, dat eerder op de plaats van het poortgebouw gestaan zou hebben. Haar zoon Walraven liet het kasteel van Herpen afbreken en in Ravenstein een nieuw bouwen. Walraven liet zijn bezittingen na aan zijn broer Reinoud, die gehuwd was met Elisabeth van Kleef. Na de dood van Reinoud in 1609 kwam het bezit dan ook in handen van de heren van Kleef. Tot aan de Franse tijd was het in handen van diverse Duitse geslachten.

Huidige doeleinden: Het poortgebouw wordt particulier bewoond.
Toegankelijkheid: Het huis is niet te bezichtigen, maar vanaf de weg te zien; het kasteelterrein is vrij toegankelijk.

Overzicht