Kasteel Makken

Adres: Makkenweg 1 te Holthees.
Ontstaan: De oudste vermelding is van 1450.

Geschiedenis: We spreken dan van het Hof te Makken, en was waarschijnlijk een boerenhoeve. In de vijftiende eeuw wordt het hof vervangen door een kasteel. In de zeventiende, en later in de achttiende eeuw werd het kasteel omgebouwd tot buitenplaats. In 1751 staat het kasteel leeg en in 1769 wordt het verkocht. Na die tijd stond het vaak leeg en het veval trad in. In 1802 werd het gesloopt met uitzondering van de kasteelhoeve en de zuidvleugel. Deze vleugel werd in de zeventiende eeuw uitgebouwd en diende als koetshuis. Na een brand in 1764 werd de bovenverdieping verwijderd.
In de Tweede Wereldoorlog werd de boerderij tijdens de Slag om Overloon practisch geheel vernield. Op de plaats van de boerderij werd in 1955 met gebruikmaking van de resten hiervan een nieuwe boerderij opgetrokken. Het enige overblijfsel van het kasteel is een schuur uit de negentiende eeuw, die in behoorlijke staat van verval verkeerd.

Bewoners: In 1459 beleende de hertog van Gelre zijn onwettige zoon Johan met het Hof te Makken. Via vererving kwam het goed in handen van de familie van Bijlandt, heren van Well en Bergen. Reinier van Bokholt, rentmeester van Grave en het Land van Cuijk, kocht het kasteel van deze familie. Zijn dochter trouwde in 1624 met Albert Bouwens van der Boye, ontvanger-generaal van het Gelders Overkwartier. In 1670 kocht hij de titel baron d’Overschie de Neerijssche. Hij en zijn kleinzoon Johan Albert Bouwens van der Boye, baron van Neerijssche, heer van Makken, Venray, Helden en Leeuwen, erfvoogd van Roermond en vrijheer van Luik verbouwden het kasteel in renaissancestijl.
Vanaf 1751 werd alleen de voorburcht nog bewoond door pachters. In 1802 erfde baron Auguste d’Overschie het kasteel, die het gelijk liet slopen. Baronesse d’Overschie de Neerijssche verkocht het goed aan de pachter Bovee. In 1995 werd het verkocht aan de heer en mevrouw Heynert-Witzel.

Huidige doeleinden: De bouwvallige schuur wordt niet meer gebruikt.
Toegankelijkheid: Niet toegankelijk, maar vanaf de weg te zien.

Overzicht