Kasteel Geldrop

Adres: Mierloseweg 1 te Geldrop.
Ontstaan: De eerste vermelding stamt uit 1403.

Geschiedenis: Het eerste kasteel van Geldrop, De Burght, is geheel verdwenen en moeten we zoeken bij het huidige Burghtstraatje. Wat er nog aan resten onder de grond zit is niet bekend.
Het tweede, Het Kasteel, stond ongeveer op de plaats van het huidige huis.
Het kasteel werd in 1512 bij Gelderse aanvallen zwaar beschadigd. In de zeventiende eeuw brandde het helemaal uit. In 1769 werd het kasteel onbewoonbaar verklaard. In 1770 werd de overgebleven woontoren hersteld en gemoderniseerd, om vervolgens in 1840 afgebroken te worden, en tegelijkertijd werd er een groot deel van de grachten gedempt.
In 1616 werd er naast het oude kasteel een nieuw huis gebouwd, wat nu de middenvleugel van het huidige kasteel is. In de negentiende eeuw werd dit huis uitgebreid met een linker- en rechtervleugel. In 1977 is het huis gerestaureerd.

Bewoners: In 1462 kreeg de heer van Heeze-Leende, Philips van Horne ook de heerlijkheid Geldrop in handen. In 1580 werd de toenmalige heer van Geldrop, Willem van Horn onthoofd, vanwege een complot om de hertog van Parma gevangen te nemen. De Spaanse koning confisqueerde diens bezittingen, maar gaf ze in 1581 weer terug aan Willems zuster Maria.
Vanaf 1629 was monseigneur Michael Ophovius, net als diens opvolger Johannes Bergaigne regelmatig te gast op Geldrop.
Via vererving kwam het huis in handen van Maria Johanna Constantia van Horn, die getrouwd was met Jan O’Donnoghue, heer van Brackhuys. Hun zoon verkocht het bouwvallige kasteel aan de heer Adriaan Sprangh uit Leiden. In 1843 erfde Sarah Hoevenaar het huis, die het op haar beurt weer naliet aan dr. Hubertus Paulus Hoevenaar. Diens kleindochter trouwde in 1881 met mr. Hendrik Nicolaas Cornelis, baron van Tuyll van Serooskerken, die vanaf 1912 het huis bewoonden.
In 1974 werd het huis gekocht door de gemeente, met de bedoeling er het representatieve deel van het gemeentehuis van te maken. In 1995 kwam het in handen van een stichting die het beheer over het kasteel voert.

Huidige doeleinden: Museum, expositieruimte, concert-, feest- en trouwzaal.
Toegankelijkheid: Het kasteel is te bezichtigen.

Overzicht