Slot Hoogenhuizen

Adres: Oirschotseweg 12 te Moergestel.
Ontstaan: In 1513 bestond het oorspronkelijke huis al.

Geschiedenis: In 1777 zou het bouwvallige huis afgebroken moeten zijn, maar waarschijnlijk stond het er tot in de negentiende eeuw nog. In 1834 werd waarschijnlijk de boerderij opnieuw opgetrokken, en na 1889 werd er op het landgoed een nieuw huis gebouwd.

Bewoners: In 1513 werd er een goed gedeeld tussen Jacob Monick enerzijds, en de kinderen van Reiner van Diest anderzijds. Het kasteeltje wordt Jacop Monick toebedeeld; hij krijgt er twee en een halve rijnsgulden bij, omdat het bouwhuis, dat tot de andere helft behoorde ‘alsoe vele is geĆ«stimeert vetter te wesen’. Later werd het bezit van de familie De Cock. Via het huwelijk van Catharina de Cock met jonker Lambert Becx werd in 1646 de grondslag gelegd voor de latere vestiging van het geslacht Becx op ’t Hooghuis. Na de Tachtigjarige Oorlog verkoos de familie Becx te verhuizen naar Leuven, omdat ook zij, na de vrede van Munster in 1648, net als vele landjonkers zij zich niet meer interesseerden voor hun goederen in het Generaliteitsland, en nog meer omdat zij als katholieken van openbare ambten uitgesloten waren. Na de dood van jonker Lambert in 1675, keerde Catharina echter terug naar Den Bosch. Daarna vestigde jonker Gaspar Hendrik Becx zich definitief als herr van Quabeeck en ’t Hooghuys op het huis in Moergestel. Na 1763 verhuisde de familie naar de neerhuizing. Via vererving kwam het goed in de negentiende eeuw in handen van Cornelis Andreas van de Pol.
In 1889 kwam het landgoed in handen van de Tilburgse fabrikant C. Mommers.

Huidige doeleinden: Particuliere woning.
Toegankelijkheid: Het huis is niet te bezichtigen, maar vanaf de weg te zien.

Overzicht