Slot Veebeek

Adres: Veedijk 41 te Berlicum.
Ontstaan: Het ‘Slot op de Veedijck’ stamt uit de eerste helft van de zestiende eeuw.

Geschiedenis: Het huis werd in de eerste helft van de zestiende eeuw gebouwd. Het handelt hier in de eerste instantie om een versterkte hoeve, waarna er rond 1638 een kasteel bijgebouwd werd. Het gebouw bleef tot 1844 zo goed als ongewijzigd. In 1844 volgde er een grootscheepse verbouwing waarbij de voorgevel in Empirestijl werd uitgevoerd. De vensters werden doorgetrokken tot op de grond, en de toren werd afgebroken. Het blijft echter onzeker in hoeverre het huis daadwerkelijk veranderd werd. Achter de negentiende-eeuwse gevel bleef veel van de oorspronkelijke architectuur bewaard.

Bewoners: Het landgoed werd rond 1640 gesticht door Cornelis van Horenbeeck. Van Horenbeeck had het landgoed ten geschenke gekregen van zijn moeder Elisabeth van Vechel, die al een huis op het landgoed had. Het handelde hier om een omgracht huis met heerlijke rechten.
De weduwe van Van Horenbeeck, Anna Catharina van Lamsweerde deed omstreeks 1679 Veebeek over aan haar zoon Frederic Dominicus, die in het huwelijk was getreden met jonkvrouw Agnees van Oldeneel.
Bij de verkoop in 1695 wordt het goed omschreven als “een mooi, welgelegen klein kasteel of versterkt herenhuis”. Koper was de uit Den Bosch afkomstige koopman Anthonij de Hee. In 1815 laat Philippus van de Ven het kasteel inrichten als seminarie.
In 1843 werd het huis verkocht aan Hendrik Willem Bosch, wiens vader in 1827 Seldensate had gekocht. Momenteel wordt het bewoond door H.W.M. van Vroenhoven en C.R.M. Wedemeijer.

Huidige doeleinden: Het huis wordt privé bewoond.
Toegankelijkheid: Het is niet te bezichtigen, maar vanaf de weg te zien.

Overzicht