Het Markiezenhof

Adres: Steenbergsestraat 6-8 te Bergen op Zoom.
Ontstaan: Het paleis werd gebouwd tussen 1485 en 1525.

Geschiedenis: Rond 1287 werden er stadsmuren om Bergen op Zoom gebouwd, en tevens een kasteel. Dit kasteel ging tijdens een felle brand in 1397 verloren. Een nieuw gebouw verrees. Het huis werd vervolgens vanaf 1485 rigoureus verbouwd en uitgebreid. Tegen de tijd dat het paleis in 1525 voltooid werd, was het uitgegroeid tot een enorm complex. In het pand zijn nog enkele delen uit de veertiende eeuw aanwezig, doch het grootste deel is zestiende-eeuws. In de jaren 1901-1913, 1925-1931 en 1963-1987 werd het huis gerestaureerd.

Bewoners: Gerard van Wesenmale, heer van Quabeke, deed de stad Bergen op Zoom in 1287 met muren omringen en van poorten voorzien. Ook bouwde hij er een kasteel.
Jan II van Glymes, heer van Bergen gaf rond 1485 opdracht aan Anthonis Keldermans om zijn stadswoning om te bouwen tot een Italiaans paleis. Jan II maakte de voltooing niet meer mee. Zijn zoon Jan III liet de bouw voltooien, door Rombout, de zoon van Anthonis. Toen de laatste Glymes in Spanje overleed tijdens het aanbieden van het smeekschrift van de malcontente edelen aan Philips II, werd hij postuum veroordeeld wegens majesteitschennis. De hertog van Alva confisqueerde de inboedel van het paleis en liet het te Antwerpen veilen. Door de Pacificatie van Gent kwam het markiezaat weer in de rechtmatige handen, die er Willem van Oranje, en later prins Maurits mee beleenden.
De nieuwe erfgenamen waren de graven Van den Berg, die echter de voorkeur gaven aan hun kasteel te Boxmeer.
Het markiezaat werd in 1672 opnieuw geconfisqueerd door de Staten Generaal, die het aan Willem III gaven. Na de Vrede van Munster in1648, liet Maria Elisabeth van den Bergh het paleis opnieuw inrichten. Aan het begin van de achttiende eeuw was de rechtmatige eigenaar markies François de la Tour, vorst van Auvergne.
Tot in 1795 de Fransen het land binnenvielen was het Markiezenhof paleis van de markgraven. Tot 1814 was het in gebruik als Frans militair hospitaal. De laatste Markies, Maximiliaan van Pfalz-Zweibrücken, hertog van Beieren, verkocht het markiezaat in 1801 aan de Bataafse Republiek. Van 1818 tot 1957 was het huis militaire kazerne. In 1957 werd de gemeente eigenaar en in 1963 begon men met de restauratie die tot 1987 duurde.

Huidige doeleinden: In de bijgebouwen is de openbare bibliotheek ondergebracht, het paleis zelf is museum.
Toegankelijkheid: Het paleis is te bezichtigen.

Overzicht