Boeken

Op deze pagina vind je boeken waaruit informatie over de kastelen op deze website is gehaald.

Private Country Houses of the Netherlands
H. Tromp ISBN 90 400 9850  1997
Uitgeverij Waanders
Kastelen in Nederland
A.I.J.M. Schellart en W. van Stuijvenberg ISBN 90 218 3195 3 1984
Uitgeverij Sijthoff/A.N.W.B.
Atlas van de Nederlandse Kastelen
A.I.J.M. Schellart en K.A. Kalkwiek ISBN 90 218 2477 9 1980
Uitgeverij Sijthoff
1000 Jaar Kastelen in Nederland
H.L. Janssen, J.M.M. Kylstra-Wielinga en
B. Olde Meierink
ISBN 90 5345 083 1 1996
Uitgeverij Matrijs
Kastelengids van Noord-Brabant
E. Becx, A. van oirschot, F. van Oirschot
en T. Volleberg
ISBN 90 5345 146 3 1999
Uitgeverij Matrijs
Kasteelen in Nederland
Onbekend 1946
Uitgave A.N.W.B.
Wonen in Arcadië
Diverse auteurs ISBN 90 400 9245 1 1998
Uitgeverij Waanders
Nederlandse Kastelen en Landhuizen
F.W. van Gulick 1960
Uitgeverij Ten Hagen
Kastelengids van Nederland Middeleeuwen
Doriann Kransberg en Hans Mills ISBN 90 228 3856 0 1991
Uitgeverij Fibula-van Dishoeck
Diverse kasteel monografiën
Diverse auteurs
Diverse uitgevers w.o. de N.K.S.
Nederlandse Kastelen Gids
Annemieke Kylstra-Wielinga en Maarten-Jan Vos ISBN 90-806-2711-9 2002
Nederlandse Kastelenstichting
Ruïnes in Nederland
M.J. Kuipers-Verbuijs, H. Klomp, N.C.M. Maes, J. Michels,A.G. Schulte, A. de Vries en R.J. Wielinga ISBN 90 400 9974 x 1997
Uitgeverij Waanders
Middeleeuwse Kastelen van Noord-Brabant
Anton van Oirschot ISBN 90 612 0285 x 1981
Uitgeverij Elmar

Overzicht