Kasteel d’Oultremont

Adres: Kasteellaan 1 te Drunen.
Ontstaan: Het oorspronkelijke kasteel is waarschijnlijk vijftiende-eeuws.

Geschiedenis: In 1795 is het kasteel door de Fransen verwoest. Alleen het poortgebouw bleef over. In 1875 werd dit poortgebouw uitgebreid tot het huidige kasteel. In 1986 werd het gerestaureerd, waarbij het huis een roze pleisterlaag kreeg.

Bewoners: Ridder Dirk van Altena stond in 1231 het bezit van Drunen af aan de hertog van Brabant. In 1387 werd het verpand aan Paulus van Haestrecht. Diens familie hield het lange tijd in bezit. In 1649 kwam Drunen via vererving in handen van de familie van Wassenaer en in 1707 kwam het toe aan de graven d’Oultremont.
In de achttiende heer woonde de hofkapelaan, die tevens rentmeester was op het kasteel.
Aan het eind van de negentiende eeuw verbouwde de familie d’Oultremont het huis om tot buitenverblijf, maar zij verbleven er echter zelden.
Het landgoed werd in de jaren tachtig van de twintigste eeuw aangekocht door Mark Taminiau, oud-mededirecteur van de Efteling, die op het landgoed een attractiepark begon: het Land van Ooit.

Huidige doeleinden: In het kasteel is een restaurant gevestigd.
Toegankelijkheid: Als bezoeker van het Land van Ooit.

Overzicht