Huis de Weijer

Adres: De Raetsingel 1 te Boxmeer.
Ontstaan: Het huis werd gebouwd voor 1477.

Geschiedenis: Het werd gebouwd in een natte laagte tussen twee zandruggen. De grachten omringden zowel De Weijer als de Elzendonck. Rond 1700 werden de twee panden uitgebouwd tot een residentiƫle woning met een open voorplein door vleugels omgeven. De kapel stamt uit het eind van de negentiende eeuw toen de zusters van JMJ het huis betrokken.

Bewoners: De oudst bekende bewoner was Joannes Priem, die uit hoofde van zijn functie als pastoor op het huis mocht wonen.
Later vinden we gravin Maria van Nassau en graaf Frederik van den Bergh als eigenaar. Gravin Maria besluit even voor 1598 het goed op te splitsen in twee behuizingen: Huis de Weijer en Hofsaet de Elzendonck. Haar persoonlijke dienaar en drost Barthold Petri kreeg de Elzendonck. Verder gaf ze opdracht om De Weijer te verkopen zodra pastoor Van der Linden een eigen pastoorshuis kan betrekken.
Rond 1700 werd het huis door drost Willem de Raet bewoond. Tot 1825 bleef het huis in handen van diens familie. Daarna vestigde Jan de Smit een leerschool voor jongens in het gebouw. Aan het eind van de negentiende eeuw werd het huis aangekocht door het kerkbestuur en die stelde het ter beschikking aan de zusters van JMJ (Jezus Maria Jozef). In 1974 vertrokken de zusters en werd het pand aangekocht door de gemeente met de bedoeling er een cultureel centrum in te vestigen.

Huidige doeleinden: In het gebouw is een cultureel centrum gevestigd.
Toegankelijkheid: Het gebouw is vrij toegankelijk en vanaf de weg goed te bekijken.

Overzicht