Kasteel De Berkt

Adres: Kasteellaan 1 te Heesch.
Ontstaan: Het huidige huis is zestiende-eeuws.

Geschiedenis: In de tweede helft van de twintigste eeuw werd het huis grootscheeps gerestaureerd.

Bewoners: De familie de Laat kocht het huis uit de nalatenschap van baron van den Bogaerde van Terbrugge.

Huidige doeleinden: Het huis wordt privé bewoond.
Toegankelijkheid: Het huis is niet toegankelijk, maar vanaf de weg te zien.

Overzicht