Kasteel Zuidewijn

Adres: Hogevaart 60 te Vrijhoeve-Capelle.
Ontstaan: Het kasteel stamt uit de vijftiende eeuw.

Geschiedenis: In 1421 ging het oorspronkelijke kasteel Zuidewijn ten onder in St. Elisabethsvloed. De naam ging toen over op een ander huis, destijds ‘De Stenen Camer’ genaamd.
Het oudste gedeelte van het huidige huis, de vleugel met trapgevels, is zestiende-eeuws. De terugwijkende vleugel stamt uit de zeventiende eeuw. In 1738 werd er een kapel bij gebouwd. In de achttiende eeuw werd het huis verbouwd, waardoor o.a. de kruisvensters werden vervangen door schuiframen. Ook werd de keuken gesloopt, evenals enkele bijgebouwen. De tuinkamer aan de zuidoostkant werd bijgebouwd. De dakruiter en de ingang stammen uit de negentiende eeuw.

Bewoners: De eerste heer van Zuidewijn was Johannes van Strijen, aan het eind van de dertiende eeuw.
Philips de Goede beleende in 1432 Dirk van der Merwede, heer van Meeuwen, Eethen, ’s Gravenmoer en Baardwijk, met Zuidewijn. In 1495 werd het huis gekocht door Daniël van der Merwede. Tot aan 1544 bleef het huis in de bezit van de Familie. Dan gaat het door huwelijk over aan de familie Van Nuyssenborch. In 1784 komt het kasteel weer via huwelijk in handen van de familie van Roy, die het tot op heden nog bezit.

Huidige doeleinden: Het kasteel wordt particulier bewoond.
Toegankelijkheid: Het huis is niet te bezichtigen, maar vanaf de weg te zien.

Overzicht