Huis de Barendonk

Adres: Millseweg 17 te Beers.
Ontstaan: Het kasteel werd gebouwd in 1484

Geschiedenis: Later werd het door de legers van Napoleon volledig verwoest.
Rond 1800 werd het huis herbouwd, maar het werd veertig jaar later door brand grotendeels verwoest. Bij de wederopbouw werd het dak naar beneden gehaald, waardoor de ramen op de eerste verdieping verkleind werden.

Bewoners: Vanaf de eerste helft van de achttiende eeuw tot aan zijn dood in 1781 was het huis in het bezit van Willem Arend de Quay tot Duckenburg, schout, richter en dijkgraaf van Grave. Zijn oudste zoon, Ludolphus Everhardus Arnoldus, erfde het goed. Zijn tweede vrouw, Geertruida Helena Meynhardt hertrouwde na diens dood in 1804 met jonkheer Matthias Adriaan Snoeck, generaal-majoor der Genie, waardoor het huis in diens handen kwam. Beide echtgenoten stierven in 1840 op De Barendonk. Niet veel later kwam het huis in handen van de familie Hermanussen, wiens nazaten het nog bezitten.

Huidige doeleinden: Woonhuis en boerderij; achter het huis is een natuurcamping.
Toegankelijkheid: Het huis is op afspraak te bezichtigen voor groepen.

Overzicht