Kasteel Meeuwen

Adres: Kasteellaan 3 te Meeuwen.
Ontstaan: Rond 1360 werd het eerste kasteel gebouwd.

Geschiedenis: In de vijftiende of zestiende eeuw werd er een zware aarden wal om het kasteel aangebracht. In de zestiende eeuw treedt het verval in, en wegens geldgebrek worden er in 1586 alleen de meest noodzakelijke reparaties uitgevoerd. Rond 1711 wordt het kasteel door de Fransen ingenomen en geplunderd, en in 1794 nogmaals. In 1846 wordt het bouwvallige kasteel afgebroken. Een van de bijgebouwen wordt tot boerderij verbouwd, welke in 1936 door brand wordt verwoest. Op de fundamenten, en met gebruikmaking van wat opgaand muurwerk wordt het nieuwe huis gebouwd. In 1944 wordt het huis bij beschietingen zwaar beschadigd, wat echter na de oorlog weer hersteld wordt. In 1952 wordt de klokkentoren toegevoegd.

Bewoners: Het huis werd gebouwd door Jan van Drongelen, dat hij opdroeg aan de graaf van Holland, en het gelijk weer in leen terugkreeg. In 1431 werd Katharina van Drongelen met de heerlijkheid Meeuwen beleend, welke zij doorverkocht aan Dirk van der Merwede, bijgenaamd “Dolle Dirk”. Deze liet Meeuwen na aan zijn dochter Odilie, welke in de problemen kwam door de erfgenamen van Jan van Drongelen, die hen een jaargeld uit de heerlijkheden Eethen en Meeuwen naliet. Ode van Drongelen eiste een deel op van de heerlijkheid en haar zoon Daniël van Ranst maakte zich meester van het kasteel. Later gaf deze de heerlijkheid aan zijn zuster Adriana, welke gehuwd was met Jan Millink.
In 1586 vinden we Alijdt van den Assendelft als eigenaresse. In 1701 wordt het kasteel verkocht aan Diederick van Hemert, burgemeester van Heusden. In 1794 is Abraham van Bleiswijk eigenaar, en in 1832 wordt het huis verkocht aan Gerrit Vermeulen uit Waspik. Diens weduwe verkoopt het goed in 1844 aan fabrikant H. Bosch.
In 1904 koopt grootgrondbezitter Z. Verhagen de heerlijkheid met de gebouwen, welke bij zijn dood toekomen aan zijn dochter Cornelia, gehuwd met C. Wildervanck. In 1956 komt het huis in bezit van de familie van de Vendel, die het nu nog bezit.

Huidige doeleinden: Het kasteel vormt de kern van een agrarisch bedrijf.
Toegankelijkheid: Het huis is niet te bezichtigen, maar vanaf de weg te zien.

Overzicht