Huis de Ypelaer

Adres: Beukenlaan 2 te Breda.
Ontstaan: Wanneer de Ypelaer daadwerkelijk is gebouwd is niet bekend. Zeker is dat het voor 1493 voltooid was.

Geschiedenis: In 1837 werd het oude gebouw afgebroken en vervangen door een ander. Dat nieuwe huis werd naderhand gebouwd op de oude fundamenten. Ook toen in 1876 het nieuwe gebouw werd afgebroken werd bij de nieuwbouw gebruik gemaakt van diezelfde oude fundering. In 1878 werd het nieuwe gebouw betrokken.
In 1887 werd er een nieuwe kapel gebouwd, en in 1893 werd de nieuwe gang in de binnencourt gebouwd, om de refter en de klassen te vergroten. In 1907 werd de nieuwe boerderij gebouwd. In 1944 werd het gebouw verwoest, het werd in de jaren daarna weer geheel nieuw herbouwd, waarbij gebruik werd gemaakt van nog bestaande delen en oud bouwmateriaal.

Bewoners: In 1280 was Arnoud van Leuven, heer van Breda eigenaar van het goed De Ypelaar. In 1347 was Peter van Ypelaar waarschijnlijk eigenaar van het huis. Rond 1400 was Jan van Campen beleend met het goed, dat hij ongeveer dertig jaar in bezit zou houden. Via het huwelijk van zijn dochter Elizabeth kwam het goed in 1418 in handen van het geslacht Van Nispen. Zij hielden het in bezit tot 1557. Rond 1560 werd het kasteel verkocht aan Antwerpenaar François Schot; en tussen 1565 en 1648 behoorde het toe aan de familie Van Dalem uit Tholen.
In 1660 kwam het huis in handen van jonker Sebastiaan van Ypelaar, die zich naar het huis genoemd had. In 1680 behoorde het goed aan Thomas Walraven van Arkel, en in 1694 werd Don Manuel de Fonseca uit Brussel eigenaar. Rond 1790 was Isaäc del Court eigenaar, en rond 1810 was dat Willem Wagenmakers. Tussen 1820 en 1828 was Emmanuel Collier uit Amsterdam eigenaar; en vanaf 1830 was het huis bezit van Willem van Houten uit Rotterdam.
De laatste particuliere bezitters waren Bonaventura Havermans en zijn zuster Anna. Zij hielden het huis van 1835 tot 1858 in hun bezit. Anna vermaakte het huis in 1858 aan de bisschop van Breda. Vanaf 1878 was het Groot Seminarie in het huis gevestigd.

Huidige doeleinden: Academie en kinderdagverblijf e.a.
Toegankelijkheid: Het huis is niet te bezichtigen, maar vanaf de weg te zien.

Overzicht