Huize Bovendonk

Adres: Hofstraat 8 te Hoeven.
Ontstaan: Rond 1282 werd het huis gebouwd als een eenvoudige hoeve, een uithof van de abdij van St. Bernardus.

Geschiedenis: Rond 1500 was het huis verbouwd tot een ruime rentmeesterswoning met kapel. In 1583 brandde het huis af, waarschijnlijk door toedoen van Staatse troepen die de Spaanse troepen trachtten te verdrijven. Na 1590 begon men met de herbouw, maar wegens mogelijk gebrek aan financiƫn vlotte dat niet erg. Tussen 1600 en 1604 werden er verschillende reparaties uitgevoerd, maar tot 1620 was de herbouw nog steeds niet voltooid; dit gebeurde pas rond 1630.
In 1788 werd het huis ingrijpend verbouwd. Een groot deel werd gesloopt en herbouwd. In 1816 werd het huis verbouwd tot een wooncomplex met vicariswoning en studentenafdeling. Het koetshuis werd hierbij verbouwd tot kapel. In 1904 werd het geheel afgebroken om plaats te maken voor een monumentaal seminariegebouw dat in 1906 voltooid werd. In 1970 verkeerde het gebouw vanwege de leegstand in slechte staat, waarna het tussen 1979 en 1983 gerestaureerd werd.

Bewoners: Het huis werd rond 1282 gebouwd als uithof door de St. Bernardsabdij te Hemiksem, nabij Antwerpen. Het huis werd in de eerste instantie bewoond door lekebroeders en later door de rentmeesters van de abdij. Waarschijnlijk hadden ook de pastoors van Hoeven hun verblijf op Bovendonk. Vanaf 1788 verbleef bisschop C.F. de Nelis, de laatste bisschop van Antwerpen en de laatste heer van Hoeven op het huis.
In 1795 werd het huis door de Fransen geannexeerd. De jaren daarna werd het huis verhuurd. In 1809 kwam het goed in het bezit van Napoleon Bonaparte, die ze bij wijze van dotatie overdroeg aan zijn zuster Pauline, die gelijk probeerde de bezittingen te verkopen. In 1813 werd koning Willem I in het bezit gesteld van alle domeinen hier te lande. Apostolisch vicaris Van Dongen nam voor 1816 contact op met Willem I, met het verzoek Bovendonk tot seminarie te verbouwen, welk verzoek de koning welwillend honoreerde.
Vanaf 1970 werd het huis een speelbal van handelaren in onroerend goed die niet wisten wat ze ermee aan moesten. In 1978 werd de Stichting Bovendonk in het leven geroepen die het gebouw voor het symbolische bedrag van f 1,- in handen kreeg, en zo de restauratieplannen uit kon gaan voeren.

Huidige doeleinden: Momenteel wordt het huis gebruikt als conferentieoord en priesteropleiding.
Toegankelijkheid: Het huis is niet bezichtigen, maar vanuit het opengestelde park te bekijken.

Overzicht