Kasteel Assendelft

Adres: Assendelftseweg 10 te Middelrode
Ontstaan: Hoewel het goed al in 1320 bestaat, wordt er pas van een groot huis gesproken 1428.

Geschiedenis: Het huis werd gebouwd en gebruikt door de gegoede lieden die ’s zomers de stank van de stad willen ontvluchten. In 1512 wordt het huis door de troepen van Maarten van Rossum verwoest, maar later in een eenvoudiger vorm weer opgetrokken. Ook in 1572 ondervindt het huis veel schade dankzij de hertog van Holsteijn en Schonenborgh die met een troep ongedisciplineerde soldaten in het dorp neerstrijkt. In 1575 vinden er uitbreidingen en reparaties plaats. In 1806 komt het huis leeg te staan, wat ten koste gaat van de conditie ervan. Wanneer in 1830 het huis gevorderd wordt om soldaten te legeren, is dit het begin van het einde. In 1836 is er veel schade en het verval dat al ingezet was, woekert snel verder. In 1842 is het huis zo bouwvallig dat het wordt gesloopt. Alleen het poortgebouw en de pachthoeve overleefden de tand des tijds en de poort werd in 1900 gerestaureerd. In 1969 volgde opnieuw restauratie.

Bewoners: Als eerst bekende eigenaar van het terrein vinden we in 1320 Johannes Berdonc. In 1369 vinden we Goijert van Erpe als eigenaar van de Hoeve te Bergelen. Pas in 1428 wordt het speelhuis genoemd. In 1435 is het goed in handen van Aert Hendrick van Beke, die het zaakje in 1460 verkoopt aan Katharina van Zeelst. In 1519 is Gielis van Nulant, abt van Berne, eigenaar; en het is ook de laatste keer dat we de naam Bergelen tegenkomen. In 1542 wordt het huis gekocht door jonker Jan van Henxtum, alias van Delft, welke in 1573 overlijdt. Vanaf 1660 vinden we de familie Vuchs als eigenaar. In 1715 wordt het kasteel ’t huis van Henxtum genoemd, en twee jaar later duikt de naam Assendelft voor het eerst op; Adriaen van Tongeren is dan eigenaar. Via vererving komt het in handen van Antonie Godschalkx. Vanaf 1806 staat het huis leeg, tot het in 1830 gevorderd wordt voor het onderbrengen van militairen. De boerderij gaat via de familie van Heek uit Den Dungen naar de familie van Heeswijk uit Geffen.

Huidige doeleinden: De boerderij wordt particulier bewoond, en de poort geeft toegang tot erf.
Toegankelijkheid: Het is niet toegankelijk, maar zowel huis als poort zijn vanaf de weg te zien.

Overzicht