Huize Couwenberg

Adres: Kleine Gent 9-11 te Vught.
Ontstaan: Men zegt dat het huis rond 1400 al bestond; dit wordt echter nergens gestaafd.

Geschiedenis:

Bewoners: In 1549 is het huis eigendom van Jan van den Houck Dirksz. In 1555 wordt Couwenberg verkocht door Jacob Melen aan Franciscus Bogaert Lambrechtsz., die het in 1556 weer verkoopt aan Symon Blancocq, priester en kanunnik van de St. Janskerk.
Sebastiaan Withaen, geheten Blancocq Symonsz., erft het kasteel en verkoopt in 1559 aan Goessen van Brecht. Diens erven verkopen het weer aan Hendrik van der Aa. In 1611 wordt het weer verkocht, en ditmaal aan Jacob Donck Gerardsz. Diens schoonzoon verkoopt het huis in 1658 aan Gijsbert Kuijsten. In 1678 verkopen de erven Kuijsten het kasteel aan Steven van Teffelen, schepen van Den Bosch. Zijn zoon Pieter van Teffelen erft het huis en verkoopt het in 1690 door aan Rogier van Boxmeer.
Via vererving komt de ene helft in handen van Willem van Boxmeer, welke in 1749 de andere helft koopt. In 1780 wordt Mechelina Wendelina Deckers, weduwe van Petrus Appelboom eigenaar. In 1761 wordt Henricus Maes eigenaar; en in 1769 wordt het huis gerechtelijk verkocht aan Jacob de Gijselaar.
In 1786 is Abraham van der Voort de nieuwe gelukkige eigenaar. Diens schoonzoon, Reinier Otto Schrassert, verkoopt het huis in 1818 aan Hugo van Beresteijn. In 1823 wordt Johan Lodewijk Stern eigenaar, en in 1837 Martinus van der Linden. Adrianus de Bont wordt vervolgens in 1844 eigenaar van Couwenberg. In 1913 wordt Matheus Henricus Johannes Willebrordus Eijcken eigenaar; en na diens dood wordt het verkocht aan Herman Mens, wiens familie er tot 1953 bleef wonen. Professor Moonen wordt dan eigenaar, en blijft dat tot 1973, wanneer Carel Briels het huis koopt. Diens familie woont heden nog op het huis.

Huidige doeleinden: Het huis wordt privé bewoont; in een van de bijgebouwen is een grafisch bureau gevestigd.
Toegankelijkheid: Het huis is niet te bezichtigen, en vanaf de weg moeilijk te bekijken.

Overzicht