Huize Zwanenburgh

Adres: Zwanenburgseweg 8 te Dinther (Heeswijk-Dinther).
Ontstaan: Het huis stamt uit de veertiende eeuw.

Geschiedenis: Zwanenburgh is het enige dat nog over is van de zes middeleeuwse versterkte huizen die Dinther eens rijk was.
Rond 1400 werd er op de plaats van het huidige huis een stenen kamer gebouwd. De zuidoostelijke bouwmassa van het huidige huis stamt uit ca. 1500-1520. Circa 1620 werd er een stuk aangebouwd; de zuidwestelijke bouwmassa. De noordwestelijke bouwmassa stamt ook van rond 1620, maar werd aan het eind van de zeventiende eeuw ingrijpend verbouwd. In 1733 was het huis geheel vervallen, maar later werd het weer hersteld. In 1850 werd het deel met het puntdak gebouwd, de noordoostelijke bouwmassa; en in 1860 werd de boerderij opgetrokken. Begin jaren twintig van de twintigste eeuw werden er restauraties uitgevoerd. Tussen 1946 en 1953 volgde er een grootscheepse restauratie. Momenteel staat de restauratie van de boerderij op stapel.

Bewoners: In 1317 woonde de weduwe Spierings van Dinther op ’t goed te Boeghem; het huis is dan waarschijnlijk eigendom van Jan van Berlaer uit Asten.
In 1378 gaf Jan van Berlaer de gemene gronden van Dinther uit aan de inwoners van Dinther. In 1407 was Dirk Spierings van Dinther eigenaar van het goed op Beugd, hij verkreeg dit via een erfdeling, maar zijn moeder bleef op de ‘huysinge die rondom in zijn grachten lag’ wonen. Dirks dochter trouwde met Jan van Kessel, waardoor het huis in diens handen kwam. In 1455 wordt hun zoon Jan Janszn. van Kessel beleend met de hoeve ten Boegh, en krijgt daarbij ook recht van visserij en zwanendrift.
Halverwege de zeventiende eeuw was het huis in handen van Gijsbert van Schout die wilde bewijzen dat hij die heerlijke rechten ook bezat.
In 1700 wordt Jacob van der Hoeven, heer van Heeswijk en Dinther genoemd als eigenaar van het huis. In 1798 werd het huis door de toenmalige heer van Heeswijk, Cornelis Jacob Speelman, verkocht aan Johannis van Sandvoort. In 1835 gaat het over in handen van Josephus Franciscus de Cuyper. Via het huwelijk van jonkvrouwe Cecile H.E.M. de Cuyper met dr. F.S. van Bouwdijk Bastiaanse kwam het in die familie, die het nog steeds bezit.

Huidige doeleinden: Het huis wordt particulier bewoond.
Toegankelijkheid: Het huis is niet te bezichtigen, maar vanaf de weg te zien.

Overzicht