Kasteel de Hattert

Adres: Hattertweg te Vierlingsbeek.
Ontstaan: Het oorspronkelijke kasteel stamt uit de middeleeuwen, maar een preciezere datum is niet te geven.

Geschiedenis: Rond 1649 was het kasteel zo bouwvallig, dat het niet meer voor bewoning geschikt was. De toenmalige eigenaar liet tegen de zuidelijke gracht een nieuw kasteel bouwen, terwijl later het oude kasteel afgebroken werd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het nieuwe kasteel verwoest, en vervolgens afgebroken waarbij nog slechts enkele stukken muur gespaard bleven. Later werd er op het terrein een nieuw huis gebouwd en de restanten van het oude huis werden verwerkt in een schuur.

Bewoners: De jonkers van de Hatert waren al voor 1520 in het bezit van het kasteel en hebben het huis tot ongeveer 1640 bewoond. Via huwelijk kwam het in het bezit van de familie Roper. Het huis heeft nog tot in de twintigste eeuw dienst gedaan als klooster. In de twintigste eeuw was het huis in bezit van de familie Jaeger uit Mill.

Huidige doeleinden: Het restant is onderdeel van een schuur.
Toegankelijkheid: Niet te bezichtigen, en vanaf de weg niet te zien.

Overzicht