Kasteel Maurick

Adres: Maurick 3 te Vught.
Ontstaan: Het kasteel is van oorsprong veertiende-eeuws.

Geschiedenis: Het oudste gedeelte van het huidige huis stamt uit ongeveer 1470. In 1504 werd het kasteel vernieuwd, waardoor veel van het oorspronkelijke aanzien verloren ging. De toegang met de twee flankerende torens is nog authentiek.
In de achttiende eeuw werd er weer het nodige verbouwd, waarbij o.a. verschillende trapgevels verdwenen. Eind twintigste en begin eenentwintigste eeuw is het huis verschillende malen gerestaureerd, en werd er een nieuwe oranjerie gebouwd.

Bewoners: Ene Ghiselbrecht Liescep de Busco wordt in 1355 genoemd als eigenaar van een ‘weert te Vught.’ Men neemt aan dat het zich hier om Maurick handelt. Tegen 1400 was Maurick in handen van Reinier van Aelst, die gehuwd was met Oda, zuster van Ghiselbrecht. De bezittingen gingen in over in handen van diens dochter Catharina, die in 1380 gehuwd was met Hendrick van Maurick. Catharina verkocht in 1430 alles aan Godschalk van Roesmont. In 1433 werd Hendrik van Vladeracken Deynaltssone eigenaar, die het naliet aan zijn minderjarige zoon Deynalt.
Goessen Heym, schepen en later hoogschout van Den Bosch was de volgende eigenaar. Dit geslacht hield het kasteel ruim twee eeuwen in bezit. Uit deze tijd stamt ook de oude naam ‘Heymhuisinghe.’
In 1680 werd het kasteel te koop aangeboden en vond een nieuwe eigenaar in de familie van Beresteyn. Zij verkochten het kasteel in 1884 aan August van Lanschot, die het liet restaureren en het grotendeels zijn huidige uiterlijk gaf. In 1949 werd het opnieuw verkocht, en wel aan de n.v. tot exploitatie van het Landgoed Maurick. Vanaf 1963 werd het verhuurd aan de Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers.

Huidige doeleinden: In het hoofdgebouw bevindt zich een restaurant, het Zuidelijk Technisch Wegenbouwcentrum heeft er zijn thuisbasis. Ook is het kasteel in gebruik als conferentiecentrum.
Toegankelijkheid: Het restaurant gedeelte is uiteraard te bezoeken. Het landgoed is vrij toegankelijk.

Overzicht