Slot Emmaus

Adres: Emmausstraat 4 te St. Oedenrode.
Ontstaan: Het huis bestond al in 1620.

Geschiedenis: In 1766 wordt het huis verkocht; de toenmalige eigenaar liet het afbreken en bouwde er binnen de grachten een nieuw herenhuis als pastorie. Het huis krijgt dan de naam Emmaus. De schuurkerk stond buiten de gracht, ten zuiden van het voormalige slotje. Na 1810 wordt het huis verbouwd; er wordt een verdieping opgezet en aan de voorzijde voorzien van een grote uitbouw. Aan de kant van de Emmausstraat wordt een poortgebouw opgetrokken.

Bewoners: In 1620 is het huis in bezit van jonker Wolfgang Entevens. Via huwelijk komt het in handen van Joannes Henricus Steynlaagen. Pastoor Jacobus Aarts kocht het in 1766. In 1810 wordt Johan Hendrik Adollph von Schmidt auf Altenstad eigenaar.

Huidige doeleinden: Het huis wordt privé bewoond.
Toegankelijkheid: Het huis is niet te bezichtigen, maar vanaf de weg te zien.

Overzicht