Kasteel Croy

Adres: Croylaan 14 te Aarle-Rixtel.
Ontstaan: Croy werd in de tweede helft van de vijftiende eeuw als buitenplaats gebouwd.

Geschiedenis: Het oudste gedeelte is de noord-zuidvleugel met de ronde hoektoren uit het midden van de vijftiende eeuw, maar er werd waarschijnlijk gebruik gemaakt van ouder muurwerk. De voorpoort met de twee hoektorens stammen uit 1500, evenals de zuidgevel en de achtkantige hoektoren. In het midden van de achttiende eeuw werd er aansluitend aan een gekanteelde trapgevel in dezelfde stijl nog een trapgevel aan toegevoegd. In 1790 werden de torens verbouwd.

Bewoners: Jacob van Croy, domheer van Keulen en Luik wordt in 1477 als eigenaar genoemd. Zijn bezittingen komen via vererving in handen van de familie Glymes. Begin zestiende eeuw is de familie Oudaert eigenaar. Via de familie Dobbelsteen komt het kasteel in handen van de familie Hambroek. Een hele reeks eigenaars volgt dan, tot het kasteel in 1779 in bezit komt van Johan Carel Gideon van der Brugghen en zijn echtgenote Margaretha Gertruda Falck. De laatstlevende dochter Constance van der Bruggen bekeerde zich in 1871 tot het katholieke geloof en vermaakte het kasteel bij haar dood in 1873 aan de armen van Stiphout.
Het huis werd een verpleeghuis voor ouden-van-dagen en hulpbehoevenden, en bleef dat tot 1977. In 1978 werd het gesloten, maar werd datzelfde jaar nog in gebruik genomen als pastoraal opvangcentrum. In 1988 werd het huis intern verbouwd tot kantoor.

Huidige doeleinden: Het huis is in gebruik als kantoor.
Toegankelijkheid: Huis en tuinen zijn niet te bezichtigen, maar vanaf het voorplein en vanaf de weg te bekijken.

Overzicht