Kasteel Eyckenlust

Adres: Kasteellaan 1 te Beek en Donk
Ontstaan: In 1598 werd een eerder huis verwoest.

Geschiedenis: Het poortgebouw stamt uit 1500 en is dan naast de gracht ook het oudste gedeelte van het complex. Het huidige huis werd niet eerder gebouwd dan 1658. Ook de kasteelhoeve stamt uit die tijd. In 1812 werd het huis ingrijpend verbouwd en kreeg het grotendeels het huidige uiterlijk. In 1870 werden er neogotische motieven aangebracht op de klassieke gevel, die bij de restauratie van 1976/78 weer verwijderd werden.
De portierswoning is van 1870.

Bewoners: Tot 1643 was de koning van Spanje eigenaar van de heerlijkheid. Philips II verkocht toen de heerlijkheid Beek en Donk aan Jan Baptista van Elen. In 1646 werd Philips, baron van Leefdael, markies van Asten eigenaar, tesamen met Johan Peter, baron van Raesfeldt. Gisbert de Jong kocht de heerlijkheid Beek en Donk in 1745, en het was diens zoon Gerard die de heerlijkheid namens zijn vader verhief, en nogmaals bij diens dood in 1770. Het kasteel is sindsdien is het in bezit van de familie de Jong gebleven.

Huidige doeleinden: Het huis wordt particulier bewoond.
Toegankelijkheid: Het huis is niet te bezichtigen en slechts gedeeltelijk vanuit het opengestelde landgoed te zien.

Overzicht