Huize Groenendael

Adres: Groenendael 1 te Hilvarenbeek.
Ontstaan: Het kasteel bestond al in de veertiende eeuw.

Geschiedenis: Het huidige huis staat mogelijk op de plaats van het vroegere kasteel. Het huis is in ieder geval gegrondvest op oudere funderingen.
Tijdens de Tachtigjarige oorlog is het huis verwoest, maar later weer herbouwd.
Het huidige huis werd aan het begin van de negentiende eeuw gebouwd.

Bewoners: Evenals Oirschot, was ook Hilvarenbeek tweeherig. De ene helft behoorde de hertog van Brabant toe, en de andere helft de vorst-bisschop van Luik, die het in leen gaf aan adelijke personen. De heren van Herlaer waren in de eerste instantie pandheer, gevolgd door de heren van Horn. Rogier van Leefdael bezat in de veertiende eeuw de halve heerlijkheid; daarna kwamen de heren van Petershem en de heren van Merode. In 1688 werd de halve heerlijkheid verkocht aan Catharina de Cort-Stevens. In 1779 verkocht familie de Cort de heerlijkheid aan mr. Michel Hubert, oud-schepen van Rotterdam.
Het nieuwe landhuis was in 1857 eigendom van luitenant-kolonel Jacques Majoie, die een boerderij bij het huis liet bouwen. Notaris Vogels was de laatste bewoner. Daarna heeft men geprobeerd er een theehuis van te maken, wat niet lukte, evenmin als vakantieoord voor een verzekeringsmaatschappij. Na diverse keren geprobeerd te hebben het te verkopen werd het uiteindelijk door Philips gekocht, en omgebouwd tot conferentieoord.

Huidige doeleinden: Het huis is in gebruik als conferentieoord en stafcentrum van Philips.
Toegankelijkheid: Het huis is niet te bezichtigen, en vanaf de weg niet te zien.

Overzicht