Kasteel Seldensate

Adres: Laan van Seldensate 4 te Middelrode.
Ontstaan: Het kasteel werd gebouwd als speelhuis tussen 1440 en 1470.

Geschiedenis: In 1596 was het een omgracht stenen gebouw.Vlak daarna werd de duiventoren gebouwd.
Na de Vrede van Munster raakte het gebouw in verval. In 1893 begon men met het herstel. Het huis werd voor een groot gesloopt en opnieuw gebouwd. Verder werden huis en poortgebouw uitgebreid en gemoderniseerd.
In 1920 werd Seldensate verlaten en trad het verval opnieuw in. Dit proces werd versneld door normalisatie van de Aa, waardoor er grote verschillen kwamen in het grondwater. Ook de Tweede Wereldoorlog liet zijn sporen na. In 1961 volgde de sloop.
In 1973 werd de ruïne aangekocht door de gemeente. Tussen 1976 en 1980 werden poortgebouw en duiventoren gerestaureerd. Verder zijn er plannen het huis opnieuw op te trekken.

Bewoners: Goossen Toelinc, priester te ‘s-Hertogenbosch kocht in 1440 de boerderij van het Gewat. Hij bouwde het kasteel en liet het in 1481 na aan zijn nicht Mechteld. Via vererving via de vrouwelijke lijn kwam het in handen van de familie Prouninck van Deventer. Na de dood van de laatste telg werd Seldensate in 1596 verkocht. Diegenen die het huis kochten, verkochten het in 1608 door aan graaf Adolph van den Bergh. Daarna ging het over in handen van de graven van Oost-Friesland, heren van Heeswijk. Joost van Hedickhuijsen, drossaard van Berlicum en Middelrode vestigde zich op Seldensate, en in 1631 werd het zijn eigendom. Zijn dochter moest vanwege financiële problemen het huis 1679 verkopen.
De volgende serie eigenaars waren zelden op het goed en lieten het verwaarlozen, totdat in 1833 Johannes Cornelis Bosch het goed erfde en er zelf ging wonen. Zijn zoon Valerius Andringa Bosch herstelde het kasteel. Dochter Constantia, gehuwd met jonker Christiaan Laman Trip erfde het landgoed. Na hun scheiding in 1920 bleef hij met hun dochter Valerie op Seldensate wonen. In 1973 verkocht Valerie Russell-Laman Trip het vervallen landgoed aan de gemeente Berlicum, die de zaak grotendeels liet slopen.

Huidige doeleinden: Het poortgebouw wordt gebruikt als werk- en vergaderruimte van de Vereniging van Bijenhouders St. Ambrosius.
Toegankelijkheid: Park en ruïne zijn vrij toegankelijk.

Overzicht