Kasteel de Laar

Adres: Nijnselseweg 19 te St. Oedenrode (Pachthoeve de Grote Laar).
Ontstaan: Het huis bestond al in 1360.

Geschiedenis: Aan het eind van de zeventiende eeuw was het huis in eigendom van Hyacinth d’Alley, welke geen nakomelingen had, wat waarschijnlijk de oorzaak was dat het huis nogal verwaarloosd werd. In 1698 was het gedeeltelijk ingestort en dat werd niet meer hersteld. In de loop van de eeuwen verdween het opgaande muurwerk en de fundamenten zakten weg in de grond.
De zware fundamenten, ruim twee meter dik, zitten nog in de grond; pachthoeve de Grote Laar is nog geheel intact. Op het terrein van de Kleine Laar werd een nieuw huis gebouwd.

Bewoners: De oudst bekende bewoner is Lucas van Erp. Dan volgen de families Van der Aa, Scoeffse en Van Cortenbach elkaar op. Eind zestiende eeuw is het kasteel in handen van de familie De Merode. Hier wordt het goed opgesplitst in drie delen. De Grote en de Kleine Laar komen respectievelijk in handen van een zoon en dochter de Merode. In 1618 komt het kasteel aan Virginia tSeraerts. In de zeventiende eeuw is het goed in bezit van Jacob d’Alley en vervolgens aan diens erven. Hyacinth d’Alley is de laatste bewoner van het slot.

Huidige doeleinden: Het enige zichtbare is pachthoeve de Grote Laar en die wordt particulier bewoond.
Toegankelijkheid: De Grote Laar is niet te bezichtigen en vanaf de weg niet te zien.

Overzicht