Kasteel Gageldonk

Adres: Gageldonksepad 1 te Breda.
Ontstaan: Het huis bestond al in de dertiende eeuw.

Geschiedenis: In 1465 is er sprake van een kasteel met bijbehorende gebouwen. Bij opgravingen in 1973 op het terrein zijn hiervan geen sporen gevonden.
Er werd een tweede kasteel gebouwd en de fundamenten hiervan werden bij de opgravingen wel teruggevonden, en gedateerd begin zestiende-eeuw. In 1573 werd kasteel door de Watergeuzen geplunderd en in brand gestoken. Kapel, poorttoren en bijgebouwen bleven gespaard.
In de negentiende eeuw werd de poorttoren opgenomen in een boerderij. Achter het huis staat nog een Vlaamse schuur uit 1627.
De vervallen kapel werd in 1917 aan een slopersbedrijf verkocht, maar werd kort daarop doorverkocht aan de vereniging Hendrik de Keyser die in 1919, 1925 en 1954 restauraties uit lieten voeren.

Bewoners: Peter van Zevenbergen was in 1312, de tijd waaruit de eerste vermelding stamt, heer van Gageldonk. In 1388 verpandde hertogin Johanna van Brabant het aan Willem van der Leck, heer van Breda. Deze verkocht het aan Willem de Bije, en die droeg het in 1459 over aan Jan IV, graaf van Nassau. Op 23 januari 1544 werd Willem van Oranje met het goed beleend, die het weer in achterleen gaf aan Antonis van Stralen, heer van Merijnem en Dambrugge, burgemeester van Antwerpen. Deze kwam op last van de Spanjaarden om op het schavot en diens goederen werden verbeurd verklaard ten bate van de Spaanse koning.
Via koop en vererving kwam het huis verder toe aan verschillende geslachten, waaronder dat van de Merodes.

Huidige doeleinden: Het huis wordt privé bewoond.
Toegankelijkheid: Het huis is niet te bezichtigen, maar vanaf de weg te zien.

Overzicht