Kasteel De Strijdhoef

Adres: Schoorstraat 14 te Udenhout.
Ontstaan: Het leengoed ‘De Strijdhoeven’ (groot en klein) wordt voor het eerst vermeld in 1380.

Geschiedenis: In 1619 wordt het huis nog omschreven als boerderij. In 1685 is er sprake van het ‘hooghuis,’ dat vernieuwd of hersteld moet worden. In1792 heeft men het over drie gebouwen binnen de gracht. Nog voor 1845 wordt het hoofdgebouw uitgebreid met twee zijvleugels, een poort en een tuinhuisje.

Bewoners: Begin achttiende eeuw kocht Willem van Borsselen van der Hoge, heer van Geldermalsen en burgemeester van Zaltbommel, de Grote Strijdhoeve. Via zijn dochter komt het in handen van Willem Jacob Frederik, baron van Dopff. In 1770 wordt ook de Kleine Strijdhoeve aangekocht, en komt het leengoed weer in een hand. De jongste dochter van Van Dopff trouwt met Jan Carel Frederik van Franckenberg en Proschlitz. In 1826 kopen zij de Grote Strijdhoef uit de nog onverdeelde boedel, en om dit te kunnen financieren wordt de Kleine Strijdhoef verkocht. In 1832 trouwt hun dochter met Théophile François le Mire, wiens nazaten het kasteel nog steeds in bezit hebben.
Vanaf 1966 werd het gebouw verhuurd aan de zusters Franciscanessen, en vervolgens aan Huize Vincentius uit Udenhout. Daarna staat heteen aantal jaren leeg, tot Clotilde le Mire de rechterzijvleugel gaat bewonen. Ze heeft tot haar dood in 1994 daar gewoond.

Huidige doeleinden: In het gebouw zijn diverse kantoren ondergebracht.
Toegankelijkheid: Het huis is niet te bezichtigen, maar vanaf de weg te zien.

Overzicht