Slot de Kolk

Adres: Borgmolendijk 31 te St. Oedenrode.
Ontstaan: De oudste vermelding is van 1320.

Geschiedenis: In 1320 bestond het huis al, maar werd op een gegeven moment bij een overstroming weggespoeld. Het huis werd herbouwd, maar brandde in de zeventiende eeuw af. Het huis werd wederom herbouwd en werd in de loop der tijd vergroot; ondermeer door een verdieping op het bestaande gebouw te plaatsen.

Bewoners: In 1320 komt het huis voor genaamd ‘Het Horstje’. In de vijftiende eeuw heette het huis Ulenborch en was in bezit van Goyart van Os; daarna kwam het aan Aert Jans die Gruyter. In de zestiende eeuw was het in handen van de familie Van Heessel.

Huidige doeleinden: Geen; het huis staat te koop.
Toegankelijkheid: Het huis is niet toegankelijk, maar vanaf de weg te zien.

Overzicht