Slot Grimhuysen

Adres: Dorpstraat 42 te Ulvenhout.
Ontstaan: Waarschijnlijk werd het huis rond 1400 gebouwd als een eenvoudige boerenwoning.

Geschiedenis: Na 1517 werd het goed uitgebreid met een boerderij, waarna de agrarische activiteiten op de leenhof waarschijnlijk verplaatst werden naar die bewuste boerderij.
In 1744 werd het huis ‘hertimmert’. Halverwege de zeventiende eeuw moet het huis uit twee woningen bestaan hebben. In 1904 werd het huis afgebroken, waarbij alleen een poortje en een paar hekpalen gespaard bleven. Deze werden in 1998 gerestaureerd en verplaatst. Het laatste grachtrestant werd in de jaren zestig van de twintigste eeuw gedempt.

Bewoners: In 1474 was Jan van der Leck beleend met het goed Grimhuysen.
Tussen 1517 en 1581 was de familie Van de Kieboom met het huis beleend. In 1581 werd het leen verkocht aan de Bredase griffier Vogelsanck, die huis verhuurde. In 1679 werd de Bredase koopman Jan de Wijse eigenaar van het huis, samen met zijn tante Perijna van Bernagie.

Huidige doeleinden: Het poortje en de hekpijlers werden toegevoegd aan de Laurentiuskerk.
Toegankelijkheid: Het kasteelterrein achter de pastorie is vrij toegankelijk; poortje en hekpijlers zijn aan weerskanten van de kerk te bekijken.

Overzicht