Huis ter Hurkens

Adres: Opstal 14-15 te Aarle-Rixtel.
Ontstaan: Wanneer het huis gebouwd is, is niet bekend.

Geschiedenis: In ieder geval ruim voor 1628. In 1628 werd het omschreven als ‘een hoogh steenen huijs met schuere, koestalle, backhuijs, hoff en boomgart te Aerlen ontrent den Opstall’. In de tweede helft van de twintigste eeuw brandde het huis af, maar het werd in 1966 weer herbouwd.

Bewoners: In 1628 verkocht Jacob Michiels het huis aan Hendrik Verbeek. Sinds het midden van de zeventiende eeuw is het ononderbroken bezit geweest van de erfsecretarissen, achtereenvolgens de families Van Heesel, Lovens, Schenaerts en Ribbius. Meestal woonden deze families niet op het huis. Pas in de negentiende eeuw gingen leden van de familie Ribbius op het huis wonen.

Huidige doeleinden: Particuliere woningen.
Toegankelijkheid: Het huis is niet te bezichtigen, maar vanaf de weg deels te zien.

Overzicht