Kasteel Bekenstein

Adres: Grotestraat 1 te Oploo.
Ontstaan: Het huis bestond al voor 1475.

Geschiedenis: Rond 1900 werd van de bestaande hoeve een verdieping verwijderd vanwege vermeende bouwvalligheid. Omstreeks deze tijd werden ook de grachten gedempt. In de jaren vijftig van de vorige eeuw brandden de bedrijfsgebouwen af; het huis bleef gespaard.

Bewoners: In 1550 vinden we A. Henric van Steenhuijs als heer van Oploo en Bekensteyn. Kort voor zijn dood droeg hij Bekenstein over aan zijn jongere broer Johan.
Halverwege de zeventiende eeuw kwam het huis in handen van jonker Cornelis van Aerssen. In 1752 was het huis in bezit van Jan Peeters.
In de negentiende eeuw werd het huis vanaf 1832 bewoond door de familie Willems van Dijk. In 1894 kwam het huis in handen van Gerardus Toonen, wiens nazaten het huis nog steeds in bezit hebben.

Huidige doeleinden: Boerderij annex woning.
Toegankelijkheid: Het huis is niet te bezichtigen, maar vanaf de weg te zien.

Overzicht