Kasteel Overbrug

Adres: Kleine Overbrug 6 te Helmond.
Ontstaan: Het huis bestond al in de vijftiende eeuw.

Geschiedenis: Binnen het terrein lag een hoeve, en in 1646 werd een boerderij net buiten de gracht aangekocht. Rond die tijd werd de buitenste gracht aangelegd.
Voor 1682 brandde het kasteel af. In de akten uit 1668 en 1680 werd namelijk gesproken over het ‘adelijcke affgebrandt huijs’. Van het oorspronkelijke goed bleven alleen twee hoeves over, een binnen de gracht, en een net buiten de gracht. Het huidige huis werd mogelijk gebouwd met gebruikmaking van een deel van het oude kasteel of een van de bijgebouwen

Bewoners: In de vijftiende eeuw was het huis in handen van de familie Van Eijck.
In 1668 bood Michiel van Eijck zijn bezittingen te Rixtel te koop aan. Philip van Leefdael werd de nieuwe eigenaar. In 1712 werden de twee hoeves verkocht aan Rogier Wijnants uit Eindhoven. Via vererving kwamen ze in handen van de Helmondse familie Swinkels.

Huidige doeleinden: Particuliere woning.
Toegankelijkheid: Het huis is niet te bezichtigen, maar vanaf het wandelpad te zien.

Overzicht