Kasteel Nieuwenhof

Adres: Kloosterlaan 24 te Moergestel.
Ontstaan: Het huis bestond al voor 1560.

Geschiedenis: Op de plaats van het kasteel werd rond 1840 een nieuw gebouw opgetrokken, het klooster St. Stanislaus. Rond 1887 werd de klokkentoren toegevoegd. Het laatste deel van het kasteel werd in 1968 afgebroken. De enig overgebleven restanten zijn een keldergewelf, de brug en de grachten.

Bewoners: In 1560 was Gaspar Schetz heer van Moergestel. Diens tweede zoon, Coenraad I, werd in 1598 heer van Moergestel, en hij nam in 1617 vanwege adoptie de naam Ursel aan. Zijn zoon Coenraad II van Ursel, volgde hem in 1618 op als heer van Moergestel.
In 1631 was de ‘omwaterde huysinge’ in het bezit van Anna van Hambroeck, vrouwe van Jekschot. Haar erfgenamen verkochten in 1661 het huis aan de Bossche Koopman Johan de Bacquer Jr. Gelijk daarop verkocht hij het aan Adriaan Boucholt, maar in 1673 liet Johan de Bacquer het huis krachtens evictie of uitwinning weer terug kopen, om het daarna in 1691 weer te verkopen aan Joan Louis, baron de Launay. Het huis bleef tot 1741 in handen van diens nakomelingen.
Na nog een paar keer van eigenaar gewisseld te zijn, werd het kasteel in 1761 verkocht aan Marcellus Bles. In 1840 vestigden de Zusters van Liefde zich op het kasteel.

Huidige doeleinden: Klooster.
Toegankelijkheid: Het huis is niet te bezichtigen, maar vanaf het terrein te bekijken.

Overzicht