Kasteel De Kleine Ruwenberg

Adres: Ruwenbergstraat 1 te St. Michielsgestel.
Ontstaan: Het kasteel werd in 1430 gebouwd ten zuiden van kasteel Ruwenberg (De Grote Ruwenberg).

Geschiedenis: In 1729 was het huis nogal bouwvallig, maar de nieuwe eigenaar nam het herstel ter hand. In 1842 brandde het huis af en werd herbouwd in de huidige vorm. Een deel van de bebouwing stamt nog uit 1532.

Bewoners: De eerste bewoner was jonkheer Gijsbert Pels, die het huis in 1430 liet bouwen. Rond 1530 is jonkheer Nicolas Spieringh kasteelheer, die het huis nalaat aan zijn dochter Mechteld. Zij huwde met jonkheer Gerrit van Boecop, wiens naam het huis ook wel draagt: Huize Boecop. In 1652 erven twee kinderen Van Boecop het huis, Christoffel en Ernest. Een dochter uit het eerste huwelijk van Ernest erft het kasteel.
Rond 1720 wordt Johannes Christoforus Bertolf von Belven, hoogdrossaard van het hertogdom Limburg eigenaar. In 1729 verkoopt hij het huis aan mr. Christiaan Paulus van Beresteijn, die het huis gaat herstellen. In1735 verkoopt hij het huis door aan zijn schoonvader Gerard van Midlum, die het hetzelfde jaar nog doorverkoopt aan Willem van Rijssel. Diens weduwe deed het kasteel na 1745 van de hand aan Jacob van Brakell. Vervolgens werd Johan Heyssel eigenaar, die het in 1762 weer verkoopt. Arnold des Tombe wordt dan de nieuwe eigenaar. Bij diens dood verkopen zijn zoons het huis aan Jacob Meurs, die het in 1819 doorverkoopt aan Henriette Struuck van der Steege. Zij was getrouwd met Corneille Hipolithe Berail, die een bierbrouwerij en een azijnstokerij op het kasteel stichtte. Deze Berail bleef, met de nodige strubbelingen, tot zijn dood in 1891 op het kasteel wonen. In 1974 werd het huis door de gemeente gekocht.

Huidige doeleinden: Het huis wordt privé bewoond.
Toegankelijkheid: Het huis is niet te bezichtigen, maar vanuit het opengestelde park te bekijken.

Overzicht