Kasteel Meerwijk

Adres: Gemaalweg 19 te Engelen.
Ontstaan: Het huidige huis stamt uit de negentiende eeuw.

Geschiedenis: Het eigenlijke kasteel Meerwijk moeten we zoeken aan de andere zijde van rivier De Dieze, in het centrum van het dorp. Het kasteel bestond al in 1311. Men gaat ervan uit dat het destijds bestond uit een donjon , met eventueel een aanbouw en een voorburcht. In de eerste helft van de zestiende eeuw werden Empel en Engelen geteisterd door de Gelderse troepen, waarbij het kasteel de nodige schade opgelopen moet hebben. In 1583 hield de hertog van Parma het kasteel bezet, en volgens de schaarse gegevens zou het kasteel toen al ruïneus zijn. In 1645 wordt er gesproken over een oud kasteel, maar men vermeldt niet de staat waarin het verkeerde. Vanaf 1850 is het kasteel waarschijnlijk sterk in verval geraakt. Rond 1855 werd er aan de andere zijde van de Dieze een nieuw huis in tudorstijl gebouwd.
De resten van het oude kasteel zijn aan het begin van de twintigste eeuw geruimd en werd ook het restant van de gracht gedempt.

Bewoners: In een charter uit 1311 wordt ene Johannes van Meerwijk genoemd die het kasteel te Meerwijk bezit, en heeft het waarschijnlijk ook verbouwd en uitgebreid. Hij zou het kasteel tot 1342 bewonen. Daarna gaat het over in handen van het geslacht Van Herlaer. Vanaf 1415 bewonen twee generaties Van Gent uit kasteel tot 1433. Via jonker Jan van Wesemael en Daniel van Bouchout komt het huis in 1471 aan het geslacht Van Aremberg, die het tot 1566 in bezit houden. Vervolgens komt het geslacht Van Harff die tot 1599 het huis bewonen. In 1645 volgt Johan Diderik van Staelberg, heer van Esseren, Johan Hendrik van Esseren op; en tussen 1670 en 1766 voert de familie Von Frenz het vaandel. Tot slot komt het in handen van de familie Van Thije Hannes, waarvan de laatste, Jan Frederik, het nieuwe huis laat bouwen.
Dit oorspronkelijk witgepleisterde huis is onlangs geel geschilderd.

Huidige doeleinden: Het huidige huis is in gebruik als bordeel.
Toegankelijkheid: Als bezoeker van bovengenoemde gelegenheid. Vanaf de overzijde van de Dieze goed te bekijken.

Overzicht