Hof van Zevenbergen

Adres: Keizerstraat/Hof van Zevenbergen 1 te ‘s-Hertogenbosch
Ontstaan: Het hof stamt uit de vijftiende eeuw.

Geschiedenis: De aanvankelijke zaalbouw met traptoren uit de vijftiende eeuw werd in de zestiende en zeventiende eeuw uitgebreid met twee vleugels en een voorbouw. De voorvleugel aan keizerstraat stamt uit 1693, waarbij de boogstelling uit de zestiende eeuw, die oorspronkelijk voor het stadhuis bedoelt was, in de gevel aan de binnenplaats geplaatst werd. In de achttiende eeuw werd het huis verbouwd. Tussen 1990 en 1992 werd het complex gerestaureerd. Tijdens deze restauratie zijn veel historische onderdelen verloren gegaan.

Bewoners: Agnes Groij verkocht in 1431 de ‘mansio’ aan Gerrit van Zevenbergen. Diens erfgename Maria Margaretha van Zevenbergen huwde met Cornelis de Glymes, die zich Van Zevenbergen ging noemen. Bij zijn dood in 1508 erfde zijn zoon Maximiliaan het hof. Verschillende geslachten volgden elkaar op, tot in 1783 de Rooms Katholieke kerk er het Roomsch Weeshuis in onderbracht. In de twintigste eeuw was het achtereenvolgens oudemannenhuis, kindertehuis en opvanghuis voor ongehuwde moeders. In de jaren zeventig zaten er krakers in het pand, en in een ander deel de kunstuitleen. Vanaf 1990 zaten het Rode Kruis en de Trombosedienst in het pand. Tot voor kort zat er een advocatenkantoor in.

Huidige doeleinden: Er zit een kantoor in het pand.
Toegankelijkheid: Het is niet te bezichtigen, tuin en binnenplaats zijn wel toegankelijk.

Overzicht