Huis de Hondsdonk

Adres: Hondsdonkseweg te Ulvenhout.
Ontstaan: Het huis begon zijn loopbaan waarschijnlijk in de eerste helft van de veertiende eeuw.

Geschiedenis: Het handelt hier nog om een hoeve. Deze hoeve brandde rond 1625 af, en werd niet meer op dezelfde plaats opgebouwd.
In 1657 bestaat het goed uit “eene hoeve, huysinge, schuere, koyen, hoff, boomgaert, landen, weyden, torffvelden, bosschen ende erven daeran gehoorende”. Het gaat hier om vrij nieuwe gebouwen. Vlak na 1702 werden er enkele kamers bij de boerderij aangebouwd.
In 1795 werd er tegen de hoeve een landhuis aangebouwd, het huis dat we nu nog kennen. Ook werd er ten zuiden van het huis een boerderijtje gebouwd en dicht bij het ven dat nu de vijver voor het huis is, werd een klein herenhuis gebouwd, genaamd het ‘Huis aan het Meer’. Rond 1820 werd het boerderijtje weer afgebroken, en in 1834 ook het Huis aan het Meer.

Bewoners: In de eerste helft van de veertiende eeuw is de hoeve Honsdonc in het bezit van Claeus van Oekel. Deze had twee dochter waarvan de ene getrouwd was met Peter van Gageldonk, en de andere met Aernt Bloc. In 1364 wordt de nalatenschap van Claeus van Oekel verdeeld, waarbij de Hondsdonk bij Peter van Gageldonk terecht komt.
In het midden van de vijftiende eeuw is het goed in bezit van Willem Bodt, die voor 1470 overleed. Diens dochter trouwde met ene Van Lyer. Van 1499 tot 1531 behoorde de hoeve toe aan Jan van Lier. Op 30 mei 1657 draagt jonkheer Philibert van Borselen, mede namens zijn broers en zuster, het hun toebehorende tweederde deel over aan jonker Cornelis van Blyenburch, die samen met zijn broer François al het andere eenderde deel in bezit had. In 1678 wordt het huis verkocht aan een van de schuldeisers van de inmiddels overleden jonker Cornelis. De nieuwe eigenaar wordt Cornelis van Erffrenten, welke reeds een half jaar na dato overleed. Dochter Catharina, getrouwd met Dirk Moock erfde de Hondsdonk.
De weduwe Moock laat het huis in 1702 na aan hun kleinkinderen, daar hun dochter tegen de wil van haar ouders getrouwd was met Huybert van der Moer. In 1777 wordt het huis door de erven verkocht aan Lucas Willem Philip, baron van der Borch, adjudant-generaal van Willem V. In 1820 overleed de generaal op 82-jarige leeftijd, en liet alles na aan zijn neef Allard P.R.C., baron van der Borch van Verwolde. Diens zoon erft in 1836 het huis, dat dan verhuurd is aan Otto Jan Herbert, graaf van Limburg Stirum. In 1842 loopt het huurcontract af, en Willem van der Borch besluit zelf op de Hondsdonk gaan te wonen. Via vererving komt het landgoed aan de gebroeders Prisse, waarvan Willem Ludovicus Franciscus uiteindelijk in 1919 het gehele landgoed verwerft. In 1951 erft zijn zoon F.B.E., baron Prisse het goed.

Huidige doeleinden: Het huis wordt particulier bewoond.
Toegankelijkheid: Het huis is niet te bezichtigen, maar vanaf afstand te zien.

Overzicht