Huis Overhage

Adres: Overhage 14-16-18 te Cuijk.
Ontstaan: Het oorspronkelijke huis werd voor 1600 gebouwd.

Geschiedenis: Op het terrein van het voormalige huis bevindt zich nog een boerderij. Alleen de vier hekpijlers met de verbindende muurdelen aan de oprit en de theekoepel zijn nog origineel.

Bewoners: Het huidige landgoed werd in 1600 gesticht door Maximiliaan van Galen en zijn vrouw Theodora van Bronckhorst, maar is waarschijnlijk van origine veel ouder.
Tegen het einde van de achttiende eeuw werd Laurens Spengler eigenaar. Na diens dood in 1811 bleef het huis nog enkele jaren in de familie. Oud-hoofdofficier Keers was in 1848 in het bezit van het landgoed; het huis bestond toen niet meer.
In 1879 wordt het landgoed openbaar verkocht; het wordt dan omschreven als een “heerenhuizing, koepel, erven, pleizier en moestuinen, boomgaarden, bouw- en weiland, grachten en lanen benevens een bouwhoeve, te zaamen groot 16 hectaren, 14 aren en 75 centiaren, aan elkaar gunstig gelegen in de nabijheid van de kom der gemeente en het te stichten station van de staatsspoorweg Nijmegen-Venlo en de provinciale grindweg van Grave naar Limburg”.

Huidige doeleinden: Het huis wordt partculier bewoond.
Toegankelijkheid: Het huis is niet te zichtigen, en slechts vanaf afstand te zien.

Overzicht