Kasteel Bokhoven

Adres: Gravin Helenastraat 2 te Bokhoven
Ontstaan: Het kasteel bestond al in 1392, aangezien er toen op het kasteel een kapel werd gebouwd, zoals schriftelijke bronnen getuigen.

Geschiedenis: In de eerste instantie bestond het kasteel uit een donjon met woonvleugel aan een ommuurde binnenplaats. In later jaren werd het kasteel vergroot met verschillende woonvleugels en een voorburcht met een zwaar poortgebouw.
In 1498 werd het kasteel door Karel van Gelre belegerd en zwaar beschadigd, maar naderhand werd het weer geheel herbouwd.
De Fransen bliezen het kasteel in 1672 op. Alleen de poort en een woonvleugel bleven overeind. In 1794 moet er een volledig kasteel gestaan hebben, maar na een verblijf van wederom de Fransen in 1794/95 bleef er maar weinig van over, daar zij bij hun vertrek de muren omver haalden. De hoge waterstand van de Maas maakte de restanten zo bouwvallig dat ze moesten worden gesloopt.
In 1810 bestonden nog een poortgebouw met twee torens, die op één toren na, na verloop van tijd ook zijn gesloopt. De restanten zijn in 1973 gerestaureerd en op het terrein werd een nieuw huis gebouwd.

Bewoners: Jan Oem van Arkel kocht in 1365 de heerlijkheid Bokhoven van Arnt van Herlaer, en hij liet waarschijnlijk het kasteel bouwen. Hij was ook degene die in 1392 de kapel liet bouwen. In 1498 was Jan van der Aa leenman van de heerlijkheid. Na diens dood kwam het goed in handen van het geslacht Van Harff. Via huwelijk kwam de heerlijkheid in 1570 in handen van het het Zuid-Nederlandse geslacht d’Immerselle, die het anderhalve eeuw in bezit hield.
Ten tijde van de beeldenstorm woonden de pastoors van de parochiekerk op het kasteel.
Eind achttiende eeuw was het kasteel in handen van Anna Lodewijk Alexander de Montmorency, prins van Robecq.
In 1928 verkocht de familie Lévis de Mirepoix de restanten van het kasteel aan de N.V. Het Landschap Bokhoven.
Toenmalige eigenaar Nol van Dijk liet in 1973 de restanten restaureren.

Huidige doeleinden: Op het kasteelterrein bevindt zich een modern huis dat privé bewoond is.
Toegankelijkheid: Niet toegankelijk, maar vanaf de weg te zien.

Overzicht