Kasteel Aldendriel

Adres: Kasteelsestraat 4 te Mill.
Ontstaan: In 1450 wordt er voor het eerst melding gemaakt van een adelijk huis te Mill. Men gaat er vanuit dat dit Aldendriel was. Een restauratie bracht vijftiende-eeuws muurwerk aan het licht, wat het bovenstaande lijkt te bevestigen.

Geschiedenis: Het huidige huis is grotendeels zestiende-eeuws, met belangrijke wijzigingen uit de zeventiende eeuw. Toen werden o.a. de kruisvensters door modernere vensters vervangen. In 1765 werd het poortgebouw vernieuwd, wat zich uitte in twee trapgeveltjes en nieuwe raampjes.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog liep het huis schade op, dat in 1948 werd hersteld. In 1964 volgde een grootscheepse restauratie, waarbij ook het vijftiende-eeuwse vakwerk werd ontdekt.

Bewoners: De eerste bewoner die we bij naam weten te noemen was ene Hendrik van der Voort, die het huis rond 1500 bewoond zou hebben. Ene Bartholdt van der Voort wordt in 1648 als eigenaar genoemd.
In 1754 werd het huis door baron Van Dongelbergh, de toenmalige eigenaar verkocht aan graaf De Pas de Feuquières uit Well. Via vererving kwam het in bezit van Willem de Liedel, die getrouwd was met Eleonora Ottilia, baronesse de Schloissnigg van Ebergassing, wiens familie het huis later zou erven.
De burgemeester van Mill, de heer H. verstraaten en de heer J. Hermanussen kochten in 1903 het kasteel. De familie van de laatste kreeg het in 1930 geheel in handen en maakten het huis tot middelpunt van een landbouwbedrijf. De beeldhouwer Manus Evers betrok na 1948 een deel van het kasteel.
Begin jaren vijftig werden er plannen voor het huis ontwikkeld, waaronder dat van gemeentehuis. De gemeenteraad hield echter de koop tegen, en in 1963 werd het verkocht aan de Hollandse Betonmaatschappij, die het wilden verbouwen tot vakantieoord.
Drs. J. van Oudenaerde bewoonde vanaf 1962 tot aan zijn dood in 1995 het huis, waarna de familie Hoefs het huis betrok en in de voorburcht een cateringbedrijf vestigde, wat heden ten dage gerund wordt door de heer van Lieshout.
In 1999 werd het huis gekocht door de heer Ledeboer, die in 2002 zijn kantoor hier inrichtte.

Huidige doeleinden: In de voorburcht is een partycentrum gevestigd; het hoofdgebouw is het domein van Financiëel Adviesbureau Bergheuvel B.V.
Toegankelijkheid: De horecagelegenheid in de voorburcht is te bezoeken, en het kasteel zelf is bij speciale gelegenheden te bezichtigen.

Overzicht