Kasteel De Blauwe Camer

Adres: Kloosterdreef 1-3
Ontstaan: Het kasteel werd rond 1400 gebouwd.

Geschiedenis: Het grootste gedeelte van het slot is eind veertiende/begin vijftiende-eeuws. De toren is van later datum, omstreeks 1450, en in 1544 werden de zaal en de ingangspartij gebouwd.
Midden zeventiende eeuw werden er een klooster en een kapel aangebouwd. In 1816 werd er een Waterstaatskerk bijgebouwd, die in 1904 vervangen werd door een neogotische, die in 1926 ingrijpend verbouwd werd, om vervolgens in 1964 te worden vervangen door een bescheidener exemplaar. In 1978 werd er een deel aangebouwd om het archief in onder te brengen.

Bewoners: Het slot werd gebouwd door Claes die Voocht Peters Schaertszoon, die het in 1420 verkocht aan de Johannieter-ridders. In de zestiende eeuw was het huis eigendom van verschillende families en in 1645 werd de Blauwe Camer verkocht aan de Norbertinessen, die hun klooster in Breda moesten verlaten. In 1647 werd het slot proosdij van het Norbertinessenklooster, en werd de naam Blauwe Camer vervangen door St. Catharinadal.

Huidige doeleinden: Het huis is nog steeds proosdij van het klooster.
Toegankelijkheid: Het kasteel is op aanvraag te bezichtigen.

Overzicht