Slot Babyloniënbroek

Adres: Broeksestraat 13 te Babyloniënbroek
Ontstaan: De oorsprong van Babyloniënbroek, het kleinste kasteeltje van Brabant, moet gezocht worden in de vijftiende eeuw.

Geschiedenis: Het slot is waarschijnlijk ontstaan uit een hoeve die tot een abdij behoorde. Men neemt aan dat het huis tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd verwoest, maar daarna weer werd opgebouwd, getuige de muurijzers die het jaar 1609 aangeven.
Daarna is het huis in verval geraakt en pas nadat het in 1962 verkocht werd, werd het huis door de nieuwe eigenaars weer bewoonbaar gemaakt. In 1975 werd begonnen met een grootscheepse restauratie, die in 1976 voltooid werd.
Tijdens die restauratie ontdekte men o.a. een tongewelf in de kelder en een laat-gotische haard.

Huidige doeleinden: Het huis wordt privé bewoond.
Toegankelijkheid: Niet te bezichtigen en vanaf de weg nauwelijks te zien.

Overzicht