Slot den Hulst

Adres: Hulst 10 te St. Oedenrode.
Ontstaan: Het oudste huis stamt uit ca. 1300.

Geschiedenis: Rond 1800 bestond er nog een deel van het oude huis. In de loop van de negentiende eeuw werd het huis herbouwd, waarbij er een verdieping op gezet werd.

Bewoners: Rond 1300 was het huis in bezit van ridder Geerlinc die Roover. Op een gegeven moment viel het goed in drie delen uiteen, waarvan er slechts twee in het brabants leenboek voorkomen. Het derde was waarschijnlijk een allodiaal goed. Dit deel was in de veertiende en vijftiende eeuw in handen van de families Van Achlen en Heym. De laatste had het tot in de zestiende eeuw in handen.
Rond 1800 bestond het bezit uit twee hoeves en een restant van het slot. Deze hoeves werden in 1488 door mr. Hendrick van Hedel uit Den Bosch geschonken aan het Groot-Ziekengasthuis in Den Bosch. In 1489 schonk de rentmeester van het ziekenhuis een van de hoeves aan de fraters van het Gregoriushuis in Den Bosch. Het huis is momenteel eigendom van dhr. C. Boelens, die in de zijvleugel een jukeboxmuseum onderhoudt.

Huidige doeleinden: Het huis zelf wordt particulier bewoond, in de zijvleugel is het jukeboxmuseum gevestigd.
Toegankelijkheid: Het huis zelf is niet toegankelijk; het jukeboxmuseum is op zondag geopend.

Overzicht